Značenje lampica na instrument tabli!
   29 Aug 2017, 14:34    Požarevac    polovniautomobili.com    Saša Aćimović


Značenje lampica na instrument tabli!

Sve više elektronskih sistema u vozilima ima za posledicu pojavu raznih signalnih lampica sa čijim značenjem vozači nisu upoznati. Savremeni automobili mogu da imaju i do 40 signalnih lampica na instrument tabli. Zvanična istraživanja u drugim zemljama pokazala su da vozači često pogrešno tumače lampice i sa veoma jasnim grafičkim prikazom. Ignorisanje upozorenja neretko dovodi do skupih popravki, pa čak i do opasnih incidenata. Zato dobro proučite uputstvo za rukovanje automobilom i potrudite se da zapamtite najvažnije. Neka uputstvo uvek bude u vozilu. Ukoliko ga niste dobili kada ste kupili auto ili je na jeziku koji ne znate, nađite na Internetu verziju na srpskom ili engleskom  i odštampajte. Generalno, lampice u zelenoj ili plavoj boji samo obaveštavaju o raznim funkcijama, u narandžastoj upozoravaju, dok je crvena boja rezervisana za ukazivanje na ozbiljne probleme. Na primer, kada padne pritisak ulja ili se motor pregreje, vozilo treba odmah zaustaviti. Treptanje takođe ukazuje na ozbiljnost. Postoje lampice koje su identične ili slične kod svih proizvođača, ali mnogo je onih koje su karakteristične za određene marke. Neretko veoma slične lampice ukazuju na potpuno drugačiju vrstu problema. Ukoliko na Internetu tražite značenje određene lampice, imajte u vidu da postoje razlike između uobičajenih simbola za američka, evropska i vozila iz drugih delova sveta. Ovu listu posmatrajte samo kao uopšten pregled najčešćih lampica koje se pojavljuju na instrument tabli. Mnoge od njih nikada nećete videti, kao npr. one kod električnih vozila i hibrida.  1/2 – govori da je povučena ručna kočnica ili upozorava na problem sa kočnicama. Dakle, ukoliko ova lampica svetli, a ručna je spuštena, postoji ozbiljan razlog za brigu – npr. nizak nivo kočione tečnosti. Inače, retko ćete videti lampicu pod brojem 1, pošto je karakteristična za američka vozila

3/4 – crvena lampica upozorava da se motor pregrejao i da treba odmah stati. Plava lampica govori da motor još uvek nije postigao optimalnu radnu temperaturu, što znači da treba izbegavati oštriju vožnju. Ukoliko se smenjuju plava i crvena lampica, došlo je do nekog kvara. Kod nekih automobila plava lampica može da se nalazi unutar pokazivača temperature motora isključivo informativno

5 – nizak pritisak ulja. Odmah zaustaviti vozilo

6 – nizak nivo ulja. Treba doliti ulje

7 – otkazao senzor za kontrolu pritiska ulja

8 – nivo ulja je na minimumu. Hitno doliti ulje!

9 – problem sa dopunjavanjem akumulatora

10 – ova lampica se pojavljuje samo kod hibrida i odnosi se na baterije koje pokreću vozilo

11/12 – obično se pali uz dodatno objašnjenje ili neku drugu lampicu, npr. za nizak pritisak ulja ili nešto mnogo bezopasnije. Može da ukazuje i na neidentifikovan problem, zbog kojeg je potrebno posetiti servis, kao i da je deaktivirana kontrola stabilnosti

13 – problem sa vazdušnim jastucima

14 – takođe problem sa vazdušnim jastucima (Supplemental Restraint System - SRS). Kod nekih vozila piše i AIR BAG

15 – obaveštava da je bočni vazdušni jastuk na suvozačkom sedištu neaktivan. Pojavljuje se samo kada je suvozač veoma laka osoba. Ukoliko se pojavi, a niko ne sedi na suvozačkom sedištu, došlo je do kvara

16/17/18 – pogledajte uputstvo za rukovanje automobilom. U zavisnosti od proizvođača i vrste ključa, lampice na kojima se vidi ključ ili katanac mogu da upozoravaju na razne stvari (npr. ključ nije u vozilu, problem sa sistemom za startovanje motora, imobilajzerom...)

19/20 – uglavnom kod automatskih menjača, upozorava na problem sa motorom, menjačem, diferencijalom...

21 – upozorava na problem sa automatskim menjačem

22 – upozorava na problem sa transmisijom, pregrevanje ulja menjača ili kvačila…

23 – upozorava na previsoku temperaturu ulja u automatskom menjaču. Treba se odmah zaustaviti kako bi se ulje ohladilo. Kod nekih vozila piše A/T OIL TEMP

24 – upozorava na problem sa upravljačkim sistemom. Hitno u servis

25 – obaveštenje da je povučena ručna kočnica (aktivirana parking kočnica)

26 – upozorenje da je potrebna intervencija na električnoj parking kočnici

27 – upozorava na nizak nivo kočione tečnosti

28/29/30 – upozorava da je ABS prestao da radi. Kočnice će i dalje funkcionisati normalno, kao kod automobila bez ABS-a

31 – upozorenje na istrošenost kočionih pločica

32 – upozorava na problem sa kočionim sistemom

33 – upozorava na problem sa električnom parkirnom kočnicom

34 – obaveštenje da je neophodno pritisnuti papučicu kočnice kako bi se omogućilo „šaltovanje“ automatskog menjača iz parking moda u mod za vožnju

35 – nizak pritisak u pneumaticima

36 – uglavnom znači da sistem za praćenje pritiska vazduha u pneumaticima treba da se resetuje. Za svaki slučaj, proverite u uputstvu  37/38/39 – „ček endžin“ lampica upozorava da nešto nije u redu sa motorom. Postoji više verzija, sa ili bez reči CHECK. Obavezno što pre posetiti servis

40 – univerzalna lampica koja upozorava da nešto nije u redu sa motorom, transmisijom, elektronikom...

41 – upozorava da je lambda sonda otkazala ili da je prljava

42 – upozorava da čep rezervoara nije vraćen ili dovoljno zavrnut

43 – pomoćna lampica za privlačenje vozačeve pažnje, kako bi uočio neku drugu važnu lampicu ili obaveštenje

44 – obaveštenje da bi vozač trebalo da pogleda uputstvo dobijeno uz automobil kako bi (bolje) razumeo obaveštenje/upozorenje ili više njih,  koja su prikazana u tekstualnom obliku

45 – upozorava na problem sa katalizatorom (pregrevanje, oštećenje ili nešto drugo). Kod nekih automobila se u tom slučaju automatski redukuje snaga motora i pali se „ček endžin“ lampica

46/47/48/49/50 – upozorava na nizak nivo rashladne tečnosti (antifriza) – pod hitno doliti

51 – upozorava na problem sa elektronskom kontrolom gasa (Electronic Throttle Control – ETC)

52 – upozorava na problem sa Blind Spot Monitor sistemom, koji upozorava na prisustvo vozila u mrtvom uglu. Kod nekih vozila javlja se i tekstualno upozorenje BSM ili BSM OFF

53/54 – uglavnom podsećaju da je potreban redovan servis, ali u nekim slučajevima upozoravaju i na nešto ozbiljnije

55 – upozorava da je neophodno zameniti filter vazduha

56 – obaveštava da je aktiviran sistem za kontrolu trakcije (proklizavanja pogonskih točkova). Može da piše i ACTIVE TRAC

57 – obaveštava da ste uspešno isključili sistem za kontrolu trakcije (proklizavanja pogonskih točkova), npr. kada želite da se izvučete iz snega ili da je došlo do kvara sistema

58/59 – obaveštava da je aktivan sistem za pomoć pri vožnji pri teškom terenu. Samo kod terenaca/SUV-ova

60/61/62/63 – upozorava da je deaktiviran sistem za kontrolu stabilnosti (ESP, ESC, DSC...)

64 – problem sa sistemom za pomoć pri kočenju (BAS – Brake Assist System), koji automatski maksimalno pojačava kočionu silu kada prepozna da je to potrebno

65/66/67 – ukoliko ova lampica trepće, znači da obaveštava vozača da je sistem za kontrolu stabilnosti ili kontrolu trakcije intervenisao. Ukoliko počne konstantno da svetli, upozorava da je došlo do kvara na sistemu. Ponekad pored lampice može da se pojavi i ključ ili linija koja dijagonalno prekriva

68/69/70/72/73 – uglavnom lampice koje se pojavljuju u automobilima koji umesto klasičnog ključa imaju kontaktne kartice (startuju se pritiskom na posebno dugme) ili beskontaktne. Pogledajte uputstvo za rukovanje automobilom.  74 – uglavnom upozorava na opasnost od leda na putu zbog niske temperature (može da bude i u crvenoj boji). Neki automobili sa automatskim menjačem  imaju tzv. Snow mod, u kojem se kreće u drugom ili trećem stepenu prenosa zbog klizave podloge

75 – preporučuje se odmor pošto ste dugo vozili

76 – upozorava da ste se suviše približili vozilu ispred, da mu se suviše brzo približavate ili da se na vašoj putanji nalazi objekat koji se ne pomera. Samo kod automobila sa aktivnim tempomatom (kontrolom krstarenja)

77 – samo kod vozila sa opcijom spuštanja zbog lakšeg ulaska/izlaska. Obaveštava da je ta funkcija aktivna

78/79/80 – obaveštava da je aktiviran tempomat (kontrola krstarenja)

81 – obaveštava da je aktivna „Auto Hold“ funkcija – kada se automobil zaustavi, kočnice će i dalje držati automobil u mestu, čak i kada vozač skloni nogu sa papučice

82 – obaveštava da je oslanjanje prebačeno u tzv. sportski mod, prilagođen oštrijoj vožnji

83/84 – samo uz automatski menjač. Obaveštava da ste aktivirali mod za vuču prikolice

85 – obaveštava da je aktiviran sistem za pomoć pri parkiranju

86 – upozorava da je došlo do kvara sistema za pomoć pri parkiranju ili da su senzori prljavi

87/88 – lampica sistema za upozoravanje na nenamerno napuštanje vozne trake (npr. Lane Assist)

89 – upozorava na neispravnost sistema za prevenciju sudara (npr. PCS - Pre-collision system)

90/91 – pokazuju status start-stop sistema (aktivan – neaktivan)

92 – upozorava na neispravnost start-stop sistema

93 – obaveštava da vozite ekonomično. Nestaje kada počne oštrija vožnja. Ovaj simbol nije povezan sa aktiviranjem ekonomičnog moda vožnje

94 – obaveštava da je aktiviran mod za ekonomičnu vožnju. Može da bude i slovima napisano ECO MODE

95/96 – obaveštavaju (podstiču) vozača da može da prebaci menjač u viši stepen prenosa, kako bi se smanjila potrošnja goriva

97 – obaveštava da je aktiviran mod za sportsku vožnju

98 – obaveštava da je uključen reduktor

99/100 – obaveštenje da je blokiran centralni diferencijal

101/102 - obaveštenje da je blokiran zadnji diferencijal

103/104 – upozorava na problem u sistemu pogona na svim točkovima

105 - upozorava na nizak nivo tečnosti za pranje vetrobrana

106 – upozorava na nizak nivo goriva u rezervoaru

107 – upozorava da su neka od vrata ostala otvorena, ponekad uključujući i prtljažnik i haubu

108 – upozorava da vozač ili suvozač nije vezao sigurnosni pojas

109 – praktično „ček endžin“ lampica kod električnih automobila, pošto može da ukazuje na čitav niz problema sa elektromotorom, sistemom prenosa, punjenja, itd.110 – samo kod plug-in hibrida. Upozorava da treba dopuniti bateriju

111 – samo kod električnih vozila. Upozorava da će se baterija uskoro potpuno isprazniti

112 – samo kod električnih i hibridnih vozila. Obaveštava da je zbog određene neispravnosti redukovana snaga motora i da treba što pre posetiti servis

113/114 – samo kod električnih vozila i plug-in hibrida. Obaveštava da je punjenje baterije u toku

115 – samo kod hibridnih vozila. Pojavljuje se kada vozač pritisne dugme za prelazak u električni mod, tj. kada želi da koristi samo elektromotor za kretanje

116/117 – samo kod hibridnih vozila. Obaveštenje da je vozilo spremno za vožnju

118 – samo kod hibrida. Električni mod za vožnju

119/120 – samo kod hibridnih i električnih vozila. Obaveštava o problemu u sistemu za zvučno upozoravanje pešaka na prisustvo vozila pri vožnji u električnom modu

121 – obaveštavaju o radu grejača kod dizel motora

122/123 – obaveštava o intervenciji (regeneracija) na filteru čestica (DPF - Diesel Particulate Filter) kod dizel motora. Za detaljnije objašnjenje pogledajte uputstvo za rukovanje automobilom

124 – upozorava da je potrebno doliti tečnost koja čini dizel motore manje štetnim u ekološkom smislu (npr. AdBlue)

125 – upozorava na problem sa regeneracijom filtera čestica (DPF). Pogledajte uputstvo za rukovanje automobilom (!)

126/127/128 – upozorava na prisustvo vode u filteru za gorivo

129 – obaveštava da su upaljena poziciona svetla

130/131 -  upozorava na neispravnost spoljnih svetala (verovatno je otkazala neka sijalica)

132 – pokazivači pravca (migavci)

133 – obaveštava da su uključena duga svetla

134/135 – obaveštava da je aktiviran sistem koji duga svetla automatski prebacuje na kratka kada naiđe drugo vozilo

136/137 – upozorava na problem sa automatskim nivelisanjem svetala

138 – upozorava na problem sa aktivnim farovima (sa funkcijom osvetljavanja prilikom skretanja)

139 – obaveštava da su upaljena dnevna svetla. Umesto simbola se često koristi tekst DRL (Daytime Running Lamps)

140 – obaveštava da je upaljeno zadnje svetlo za maglu

141 – obaveštava da su upaljena prednja svetla za maglu

Dragan Romčević
izvor:  https://www.polovniautomobili.com/auto-vesti/saveti/znacenje-lampica-na-instrument-tabli.phpSlične vesti

Čadež: Srbija postaje jedna od zemalja na mapi proizvođača električnih vozila

22 Jul 2024, 12:27

Povodom proizvodnja električne "pande" koja počinje u Kragujevcu, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež…

Prvo kod majstora, pa na put - proverite da li imate dovoljno rashladne tečnosti

13 Jul 2024, 10:28

Održavanje i servisiranje sistema hlađenja ključno je za automobil, posebno tokom vrućih letnjih meseci. Petar Veličković…

Okanović: Vrućine na vozača utiču kao alkohol, dan aranžmana nije bitniji od života

10 Jul 2024, 13:04

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja izjavio je za RTS da je svaki odlazak na put rizičan, ukoliko ulazimo…

Postavite komentar  1. Auto-otpad Kidi
    December 12, 2018 | 13:06:59
    Ovo nema veze s mozgom. Nijedna sijalica nije tacno opisana - 29 + 25

Pretraga

PREUZMI ANDROID APLIKACIJU

sattv-android-aplikacija

Najčitanije vesti

Najnovije vesti

KulturaU Golupcu otvorena izložba "Meksiko…

U Galeriji moderne umetnosti Narodne biblioteke ,,Veljko Dugošević’’ u…

22 Jul 2024, 14:30

DruštvoPriznanja za sve takmičare iz…

Na 65. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, koja je od 11. do 22. jula 2024. godine održana…

22 Jul 2024, 12:35

EkonomijaTabakovićeva sa stalnim predstavnikom…

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković sastala se s novim stalnim predstavnikom…

22 Jul 2024, 12:32

Kursna lista