PROCEDURA ZA REKLAMACIJU NEISPRAVNE ROBE!
   14 Mar 2017, 23:36    Požarevac    Sat tv    Saša Aćimović


PROCEDURA ZA REKLAMACIJU NEISPRAVNE ROBE!

SVETSKI DAN POTROŠAČA
15. marta se obeležava svetski dan potrošača i prilika je da govorimo o pravima potrošača i  promovišemo ulogu tržišne inspekcije u sistemu zaštite toga prava.
Cilj inspekcijskog nadzora koji vrši tržišna inspekcija može da se svede na zaštitu potrošača, imajući u vidu da su osnovna porošačka prava, da navedenom samo neka, pravo na bezbednu robu usluge, pravo na zadovoljavanje osnovnih potreba - dostupnost najnužnijih roba i usluga, pravo na obaveštenost - raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga, pravo na pravnu zaštitu u zakonom predviđenom postupku, a upravo je to obuhvaćeno delokrugom nadležnosti tržišne inspekcije.
AKTIVNOSTI TRŽIŠNE INSPEKCIJE
Sektor tržišne inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača u skladu sa ovlašćenjima propisanim ovim zakonom i zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor. Tržišna inspekcija vrši redovne inspekcijske nadzore prema planu koji se zasniva na utvrđenom stanju u oblasti inspekcijskog nadzora i proceni rizika. Takođe, inspekcija preduzima i vanredne inspekcijske nadzore kada se postupa po predstavkama fizičkih lica - potrošača.
Ukoliko tržišni inspektor u inspekcijskoj kontroli utvrdi prekršaj, donosi rešenje o otklanjanju nepravilnosti i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom. U skladu sa ovlašćenjem utvrđenim Zakonom o zaštiti potrošača, u 2016. godini, tržišni inspektori su doneli 438 rešenja kojima su naložili otklanjanje utvrđene    nepravilnosti i podneli su Prekršajnom sudu 502zahteva za pokretanje prekršajnog postupka od strane tržišnih inspektora. Imajući u vidu broj redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora, konstatujemo da je u oko 11% inspekcijskih kontrola utvrđen prekršaj zbog kojeg je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Ističemo da je umanjen procentualni iznos podnetih zahteva za pokretanje prekšajnog postupka i broja inspekcijskih kontrola u odnosu na prethodnu godinu (u 2015. odnos je bio oko 19%), što bi predstavljalo pokazatelj delotvornosti inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite potrošača.
GODIŠNJI PLANOVI TRŽIŠNE INSPEKCIJE
Imajući u vidu procenu rizika u oblasti zaštite potrošača, kao i kapacitete ovog organa uprave, tržišna inspekcija je u okviru godišnjeg plana za 2016. godinu, izvršila 900 inspekcijskih kontrola kod trgovaca gde su inspektori kontrolisali primenu Zakona o zaštiti potrošača.
POSTUPANJE PO PRIJAVAMA GRAĐANA - POTROŠAČA
 U protekloj godini tržišna inspekcija je primila gotovo 3.700 prijava građana  koje su za predmet imale potrošački problem i pokrenula je postupke inspekcijskih nadzora. Primetan je podatak da je prethodne godine bilo više prijava potrošača u odnosu na 2015. godinu.Navedite broj primljenih prijava u odeljenju i prilažem tabelu sa evidencijom prijava po odeljenjima iz MIMIS.
Potrebno je date podatke o načinu  na koji potrošači (građani) mogu da podnesu prijavu: broj telefona dežurnog inspektora i njegovo radno vreme,  adresu sedišta odeljenja i mejl adresu za prijave.
Kada se potrošači obraćaju tržišnoj inspekciji
Potrebno je da nabrojite neke od dole navedenih situacija
•kada trgovac nije jasno istakao cene na proizvodima i u cenovniku usluga
•kada im trgovac nije dao račun za kupljenu robu ili izvršene usluge
•kada ih trgovac nije obavestio o svojstvima robe, o načinu plaćanja, o načinu i roku isporuke robe, o načinu na koji postupa po prigovoru potrošača, ali sve to pre nego što su kupili robu!
•kada ih je trgovac obmanuo i neistinito prikazao svoj proizvod ili uslugu i sl.
•kada se trgovac nasrtljivo ponašao prema njima, na primer, dolazio im u stan bez njihove saglasnosti i sl.
•kada su videli da trgovac prodaje maloletnicima alkoholna pića (i pivo!) i cigarete
•kada im trgovac bez njihovog prethodnog pristanka šalje na njihovo ime SMS poruke, kataloge i drugo
•kada im trgovac šalje robu koju nisu naručili i traži da plate tu robu
•kada im se trgovac obraća, ali se nije tako predstavio
•kada im daje garanciju za proizvod koja je kraća od zakonske (2 godine)
•kada su izjavili reklamaciju trgovcu na saobraznost  robe/usluga, ali im trgovac nije odgovorio najkasnije u roku od 8 dana, ili nije rešio reklamaciju u skladu sa svojom odlukom uz njihovu saglasnost najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije odnosno 30 dana za tehničku robu
•kada ih je trgovac nezakonito isključio sa distributivne mreže struje, gasa, telefona

Kada se potrošač obraća udruženju potrošača, a ne tržišnoj inspekciji
• Kada trgovac nije uvažio, po mišljenju potrošača, osnovan prigovor na saobraznost robe/usluge i odbio je njegov zahtev za zamenu, odnosno popravku robe, ili povraćaj novca
Slične vesti

Ljubičevo:Odmor, zabava, rekreacija

8 Jun 2022, 11:04

Ljubičevo je atraktivno za sve generacije, bilo da tražite odmor,  zabavu ili rekreaciju. Pored konja mogu se videti…

Zabava za vaše ni malo ni veliko dete

29 Mar 2022, 8:10

Često se piše o boljkama tinejdžera i igrama kojima možete da zabavite predškolce koji “umiru od dosade”.…

Letnje računanje vremena, blagoslov i bauk istovremeno

22 Mar 2022, 11:52

Neki kažu da nam daje duži dan, drugi ga povezuju sa srčani i moždanim udarima, čak i automobilskim nesrećama. Neki bi da…

Postavite komentar  1. Snezana
    June 13, 2019 | 16:37:51
    Možete se zaliti kome hoćete nema od toga ništa Mi smo kupili patike najke sa vazdušnim djonom u Planeti cena oko deset hiljada dinara.Oba vazdušna djona puknu su za 23dana.Reklamirali smo ih 2 putai rekli nam da je do nas.Pravno su pitkovani Neznam kome se sve nismo žalili. Toliko o zaštiti potrošača - 18 + 18
  2. ljubica
    November 8, 2018 | 5:29:04
    kupila sam prasece meso u rodi koje se oseca na mpkracu i neznam dali mogu da mi budu vracene pare .meso nije za jelo povracami se od njega cela kuca oseca se na mokracu. - 6 + 18

Pretraga

PREUZMI ANDROID APLIKACIJU

sattv-android-aplikacija

Najčitanije vesti

Najnovije vesti

ZdravljeNakon "mirne" faze,…

Nakon „mirne“ faze, prema poslednjim informacijama, raste broj novoobolelih od…

24 Jun 2022, 13:03

Vremenska prognozaPROGNOZA ZA SUBOTU, 25. Jun 2022.

SRBIJA: U subotu vrlo toplo i pretežno sunčano pre podne, a popodne…

24 Jun 2022, 11:48

DruštvoŽetva ozimih strnih žita

Protekle sedmice u Braničevu su pali prvi otkosi ječma, a požnjevena je i po koja parcela…

24 Jun 2022, 11:37

Kursna lista