NAČIN KORIŠĆENJA JAVNIH POVRŠINA ZA NOVU GODINU
   5 Dec 2018, 15:03    Požarevac    SatTv    Maja Stepanović


NAČIN KORIŠĆENJA JAVNIH POVRŠINA ZA NOVU GODINU

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA, NA SEDNICI ODRŽANOJ DANA 3. DECEMBRA 2018. GODINE, DONELO JE  O D L U KU O UTVRĐIVANjU LOKACIJE I  NAČINA KORIŠĆENjA POVRŠINE JAVNE NAMENE ZA  PRODAJU PROIZVODA ZA NOVOGODIŠNjI I BOŽIĆNI VAŠAR U GRADU POŽAREVCU

              Ovom odlukom utvrđuje se prostor u pešačkoj zoni u ulici Stari korzo, kao lokacija javne namene za prodaju proizvoda  prigodnih za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu, u periodu od 10. decembra 2018. godine zaključno sa 06. januarom 2019. godine.
    Prodaja proizvoda vršiće se iz privremenih objekata i to: 20 drvenih tezgi površine 1 m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, 9 drvenih tezgi površine 2m2, 2 drvene tezge površine 6,2 m2, i jedan paviljon površine 6,2 m2, postavljenih prema tehničkoj skici sa rasporedom, površinom i namenom prodaje proizvoda, koju određuje komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.
     Proizvodi koji će se prodavati na Novogodišnjem i Božićnom vašaru podeljeni su u tri kategorije, shodno kojima će se određivati namena prodaje u drvenim mobilnim tezgama i to
1.    novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i slično);
2.    rukotvorine i suveniri i
3.    domaća hrana i piće (kuvano vino, kuvana rakija, domaći specijaliteti, med, domaći sirevi, gastronomija i slično).
    Pravo na dodelu površine javne namene i zakup privremenog objekta  za prodaju proizvoda iz člana 3. ove odluke imaju registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakija, registrovana poljoprivredna domaćinstva, proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u registrovana  udruženjima  građana.
    Prijavljivanje za učešće i prodaju proizvoda po ovoj odluci vršiće se u periodu od 3. zaključno sa 7. decembrom 2018. godine, po objavljenom javnom pozivu na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.
    Izbor učesnika za učešće, po podnetim prijavnim listovima i dostavi tražene dokumentacije  izvršiće komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.
    Kriterijumi za izbor učesnika su:
1.    da izlagač ispunjava tražene uslove, što dokazuje priloženom dokumentacijom uz prijavni list;
2.    da obavlja delatnost koja se uklapa u planirani sadržaj manifestacije i
3.    redosled prijava.

    Za dodelu površine javne namene za prodaju proizvoda iz ove odluke, mogu učestvovati izlagači sa sopstvenim drvenim štandovima i kućicama koji se uklapaju u koncept manifestacije, pod uslovom da ima prostornih mogućnosti.
    U situaciji iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je pored tražene dokumentacije u obavezi da dostavi i fotografiju drvenog štanda i kućice sa dimenzijama.
 
            Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati zakupa privremenog objekta i plaćene odgovarajuće takse za zauzeća površine javne namene, a pre postavljanja na utvrđenoj lokaciji.
Turistička organizacija Grada Požarevca dužna je da organizuje donošenje, postavljanje i odnošenje drvenih tezgi i kućica na napred navedenoj lokaciji tj.u pešačkoj zoni u ulici Stari korzo.
              Za korišćenje površine javne namene za period od 10. decembra 2018. godine zaključno sa 06. januarom 2019. godine po ovoj odluci  korisnik plaća:
- zakup privremenog objekta od 1 m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, iznos od 4.499.82  dinara i iznos PDV od 901,00 dinar;
- zakup privremenog objekta od 2m2, iznos od 4.499.82  dinara i iznos PDV od 901,00 dinar
- zakup privremenog objekta  od 6,2 m2 iznos od 8.999,64  dinara i iznos PDV od 1.802 dinara ;
- za zakup paviljona od 6,2 m2 iznos od 4.499,82 dinara i iznos PDV od 901,00 dinar, a na račun javnih prihoda budžeta Grada Požarevca broj: 840-742142843-86 po modelu 97 52080- prihod od davanja u zakup;
- korisnik koji postavlja sopstveni  štand  plaća iznos od 53,00 dinara dnevno po m2, a shodno tarifnom broju 3, tačke 3.6. taksene tarife, po Odluci o lokalnim komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Požarevca", br. 15/17), na račun 840-741531843-77 poziv na broj po modelu 97  52080, sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene.  
Podnosilac zahteva dužan  je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.540,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.
    Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“  Požarevac, dužno je da  po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

    Kontrolu korišćenja površine javne namene iz člana 1. ove odluke vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.    
 Slične vesti

IVANDANSKI VAŠAR U 2019.

6 Jul 2019, 14:31

OD DANAS I U NAREDNA DVA DANA NA POŽAREVAČKIM ULICAMA IVANDANSKI VAŠAR.

U Požarevcu je danas zvanično otpočeo…

OTVOREN NOVOGODIŠNJI VAŠAR U KOSTOLCU

12 Dec 2018, 13:56

U KOSTOLCU JE U UTORAK 11. DECEMBRA OTVOREN PRVI NOVOGODIŠNJI VAŠAR U PRAVOJ PRAZNIČNOJ ATMOSFERI UZ MUZIKU,…

POČEO ZAKUP KUĆICA ZA PRVI NOVOGODIŠNJI VAŠAR U KOSTOLCU

17 Nov 2018, 9:40

  U SKLOPU MANIFESTACIJE ČAROBNI DECEMBAR OVE GODINE ĆE SE PO PRVI PUT ODRŽATI NOVOGODIŠNJI VAŠAR U KOSTOLCU
 
 

Postavite komentar


    Nema komentara za ovu vest

Pretraga

PREUZMI ANDROID APLIKACIJU

sattv-android-aplikacija

Najčitanije vesti

Najnovije vesti

DruštvoSine, danas se niko ničega ne…

Sine, igrao si se danas mnogo. Trčao si, padao, gulio kolena, plakao, ustajao, smejao se,…

12 Nov 2019, 14:27

SportOLIMPIJSKA ŠAMPIONKA U GIMNASTICI…

NEKADAŠNJA OLIMPIJSKA ŠAMPIONKA U GIMNASTICI NELLIE KIM POSETILA JE SPORTSKI…

12 Nov 2019, 13:59

PolitikaVUČIĆ O UTISCIMA NAKON SASTANKA…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu da je imao "veoma srdačan, dobar,…

12 Nov 2019, 13:46

Kursna lista