KONKURS ZA DOM UČENIKA U POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI
   22 Jun 2019, 12:56    Požarevac    SATTV    Maja Kostić


KONKURS ZA DOM UČENIKA U POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI

NA OSNOVU ODLUKE MINISTARSTVA PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE OD MAJA 2019. GOD. POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ''SONJA MARINKOVIĆ'', POŽAREVAC RASPISALA JE  KONKURS ZA PRIJEM UČENIKA U DOM ZA ŠKOLSKU 2019/20.GOD.

OPŠTI USLOVI
PRAVO NA SMEŠTAJ I ISHRANU U DOMU UČENIKA IMAJU REDOVNI UČENICI POLJOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA ''SONJA MARINKOVIĆ'', KOJI SU PRVI PUT UPISANI U ODREĐENI RAZRED U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI, DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U POŽAREVCU. 
UKOLIKO SE U PRVOJ RASPODELI, U JULU, NE JAVI DOVOLJAN BROJ UČENIKA POLJOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA ''SONJA MARINKOVIĆ'', ŠKOLA ĆE RASPISATI KONKURS ZA PREOSTALA SLOBODNA MESTA U ZAKONOM PREDVIĐENOM ROKU  OD 26. DO 29. AVGUSTA 2019. GODINE
SMEŠTAJNI KAPACITET JE: 174 MESTA (do 10% ukupnog kapaciteta popunjava se kandidatima iz osetljivih društvenih grupa u skladu sa propisanom procedurom). KANDIDATI IZ OSETLJIVIH DRUŠTVENIH GRUPA, KOJI PREMA REDOSLEDU NA KONAČNOJ RANG LISTI NISU DOBILI SMEŠTAJ U PRVOJ RASPODELI, IMAJU PRAVO DA U ROKU OD 26. DO 29. AVGUSTA 2019. GODINE PODNESU ZAHTEV USTANOVI DA SE POSEBNO RANGIRAJU U OKVIRU NAMENSKI OPREDELJENIH KAPACITETA USTANOVE.               
UČENIK-KANDIDAT ZA PRIJEM U DOM PODNOSI PRIJAVU SA POTREBNOM KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM KOMISIJI ZA PRIJEM UČENIKA U DOM U ROKU OD 08.07. DO 20.07.2019. GODINE.
UČENICI KOJI PREMA PRAVILNIKU O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA STRUČNOG OBRAZOVANJA IMAJU OBAVEZU OBAVLJANJA PROFESIONALNE PRAKSE KOJA SE BROJČANO OCENJUJE I ULAZI U UKUPAN PROSEK OCENA, OBAVEZNI SU DA SE PRIJAVE U PRVOJ RASPODELI, A NJIHOVO RANGIRANJE OBAVIĆE SE KADA DOSTAVE SVEDOČANSTVA. ROK ZA DOSTAVLJANJE SVEDOČANSTVA JE OD 20.08. DO 24.08 2019. GODINE.
PRIJEM DOKUMENTACIJE ĆE SE VRŠITI U PROSTORIJAMA ŠKOLE PREDVIĐENIM DANIMA U VREMENU OD 8.00 DO 13.00 ČASOVA, OSIM 8, 9. I 11.07.2019.GODINE, KADA ĆE KOMISIJA RADITI OD 8.00 DO 15.00 ČASOVA (13. i 14. jula  Komisija ne radi).
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NA KONKURS
NEĆE BITI RAZMATRANE
DOKUMENTA POTREBNA ZA KONKURS
1.            UVERENJE O PRIHODU PO ČLANU PORODICE ZA PERIOD JANUAR-MART 2019. GODINE (DOKAZ O PRIHOD PO ČLANU PORODICE UČENIK PRIBAVLJA KOD NADLEŽNOG ORGANA OPŠTINE GDE NJEGOV RODITELJ, ODNOSNO STARATELJ, IMA PREBIVALIŠTE.
2.            UVERENJE O USPEHU:
-JAVNE ISPRAVE O ZAVRŠENOJ OSNOVNOJ ŠKOLI
  a) – OVERENA KOPIJA SVEDOČANSTVA O ZAVRŠENIM RAZREDIMA OD V do  VIII RAZREDA,
      b) – OVERENE KOPIJE UVERENJA O OBAVLJENOM ZAVRŠNOM ISPITU I ZAVRŠENOM OSNOVNOM  
  ,             OBRAZOVANJU
      V) - POTVRDA O UPISU U I RAZRED                                 
 -OVERENA KOPIJA SVEDOČANSTVA O ZAVRŠENOM PRETHODNOM RAZREDU ZA UČENIKE KOJI UPISUJU DRUGI, TREĆI ILI ČETVRTI RAZRED  ŠKOLE
 -DIPLOME I OSTALE DOBIJENE NAGRADE SA UČEŠĆA NA TAKMIČENJIMA UČENIKA (u organizaciji Ministarstva prosvete) U PRETHODNOJ ŠKOLSKOJ GODINI.
3.     NAGRADE I POHVALE SA UČEŠĆA U AKTIVNOSTIMA U DOMU UČENIKA  (ZA UČENIKE KOJI SU  UPISANI U II,III ILI IV RAZRED ).
        NAKON ISTEKA ROKA ZA PRIJAVU NA KONKURS, NA OSNOVU KRITERIJUMA IZ PRAVILNIKA O SMEŠTAJU I ISHRANI UČENIKA I STUDENATA (''SLUŽBENI GLASNIK RS'', BR. 18/10 I 55/13), KOMISIJA ZA PRIJEM UČENIKA U DOM UTVRĐUJE REDOSLED UČENIKA-KANDIDATA ZA PRIJEM U DOM .
LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOJ RASPODELI BIĆE OBJAVLJENA NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE I NA INTERNET SAJTU ŠKOLE 20.07.2019. GODINE
SVAKI KANDIDAT IMA PRAVO PRIGOVORA NA LISTU U ROKU OD OSAM DANA OD DANA NJENOG OBJAVLJIVANJA NA OGLASNOJ TABLI, ODNOSNO NA INTERNET ADRESI USTANOVE. KOMISIJA JE DUŽNA DA O SVIM PRIGOVORIMA ODLUČI U ROKU OD 8 DANA OD DANA ISTEKA ROKA ZA ISTICANJE PRIGOVORA. KONAČNA RANG LISTA PRVE RASPODELE BIĆE OBJAVLJENA 24.08.2019.
ODLUKU O PRAVU NA SMEŠTAJ DONOSI DIREKTOR, NA OSNOVU KONAČNE RANG LISTE.                                  ODLUKA DIREKTORA JE KONAČNA.
POTPISIVANJE UGOVORA O KORIŠĆENJU DOMSKIH USLUGA ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU IZVRŠIĆE SE 01.09.2019. ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA U PERIODU OD 09.00. DO 13.00 ČASOVA, A ZA OSTALE OD 14.00 DO 18.00 ČASOVA
SVA BLIŽA OBAVEŠTENJA MOŽETE DOBITI
POLJOPRIVREDNOJ ŠKOLI                                (TELEFON 012/223-388 541-156),
DOMU UČENIKA                                                           (TELEFON  012/7515-461 7100-023).
                         
 Slične vesti

40 GODINA RADA I POSTOJANJA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE POŽAREVAC

14 Oct 2019, 17:00

DANAS JE UPRILIČEN PRIJEM I SVEČANOST POVODOM  40 GODINA POSTOJANJA I RADA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE POŽAREVAC.

DAN POLJOPRIVREDNE ŠKOLE OBELEŽEN

10 Oct 2019, 14:39

OBELEŽEN JE DAN POLJOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA SONJA MARINKOVIĆ U  POŽAREVCU.

Na Dan obeležavanje…

OBELEŽEN DAN POLITEHNIČKE ŠKOLE U POŽAREVCU

8 Oct 2019, 15:13

DAN POLITEHNIČKE ŠKOLE U POŽAREVCU JE OBELEŽEN SVEČANIM OTVARANJEM KABINETA ZA INFORMATIKU.

Politehnička…

Postavite komentar


    Nema komentara za ovu vest

Pretraga

PREUZMI ANDROID APLIKACIJU

sattv-android-aplikacija

Najčitanije vesti

Najnovije vesti

DruštvoGOLUBAC DOBIJA NOVU PLAŽU NA DUNAVU

Početak radova na izgradnje  plaže i marine  na Dunavu,nastavak realizacije projekata…

21 Oct 2019, 21:18

KulturaSTARI ZANATI U OSNOVNOJ ŠKOLI…

UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU KULTURE, TRADICIJE I TURIZMA "OD KNJIGE DO DUŠE" NA…

21 Oct 2019, 14:01

DruštvoOKTOBAR MESEC POSVEĆEN SLEPIM…

SAVEZ SLEPIH I SLABOVIDIH  POŽAREVAC OBELEŽEVA NIZOM AKCIJA MESEC OKTOBAR POSVEĆEN SLEPIM…

21 Oct 2019, 13:51

Kursna lista