Grad finansira lične pratioce prvih osam meseci 2021. godine
   13 Jan 2021, 10:15    Požarevac    SATTV    Elena Marjanović


Grad finansira lične pratioce prvih osam meseci 2021. godine

Gradsko veće Požarevca, raspisalo je konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – avgust 2021. godine
Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – avgust 2021. godine, raspisan je  se u cilju izbora pružaoca, koji će realizovati pilotiranje usluge ličnog pratioca, sredstvima iz budžeta grada požarevca,  u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara.
 Sredstva za realizaciju pilotiranja usluge  obezbeđena su odlukom o budžetu grada požarevca za 2021. godinu.
 Pravo podnošenja prijave za pilotiranje usluge ličnog pratioca, imaju organizacije, odnosno udruženja koja su od  javnog interesa za grad požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom  pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji grada požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.           
Potpuna programska dokumentacija za prijavu na konkurs treba da sadrži: obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa za koji se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan), overen od strane ovlašćenog lica; dokaz o partnerstvu sa institucijama obrazovnog sistema, tj. osnovnim i srednjim školama (protokol o partnerstvu i izveštaj partnera o realizovanim projektnim aktivnostima, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa, kopiju statuta udruženja / organizacije u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja / organizacije  ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje; odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu i kopiju osnivačkog akta.
Obrazac prijave na konkurs je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji grada požarevca (www.pozarevac.rs), a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac
Komisija za vrednovanje prijava za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2021. godini razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – avgust 2021. godine.
Predlog liste se objavljuje na zvaničnoj internet stranici gradske uprave i na oglasnoj tabli gradske uprave grada požarevca.
Na predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora komisiji za vrednovanje prijava za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2021. godini, u roku od 5 dana od dana objavljivanja predloga liste. po prigovoru odlučuje komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.  Odluku o izboru pružaoca pilot projekta  donosi Gradsko veće grada Požarevca a gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.Slične vesti

I dalje postoje barijere za kretanje invalida

9 Jun 2021, 13:03

Fizičke barijere, poput poteškoća u kretanju i govoru, arhitektonske barijere, nepristupačne usluge socijalne zaštite,…

Samo četiri aktivna personalna asistenta za pomoć invalidima

8 Jun 2021, 11:46

Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu godinama služi kao servis usluga na području grada Požarevca. Pomaže građanima…

Online muzičke radionice

27 Mar 2021, 11:20

Nebo je naša granica moto je Udruženje građana za pomoć osobama sa L-Down sindromom “8-mi Dan” i svako…

Postavite komentar    Nema komentara za ovu vest

Pretraga

PREUZMI ANDROID APLIKACIJU

sattv-android-aplikacija

Najčitanije vesti

Najnovije vesti

SportTakmičenje kadeta U15 u sportskom…

Na ribolovačkoj stazi Kostolac preko puta plaže „Topoljar“ u nedelju, 25. jula,…

24 Jul 2021, 12:34

SportOdržan noćni turnir u malom fudbalu…

U Majilovcu je održan noćni turnir u malom fudbalu pod nazivom „Majilovac 2021“.…

24 Jul 2021, 12:31

KulturaVeličanstven koncert Danice Crnogorčević…

U okviru bogatog programa „Zlatiborskog kulturnog leta", 23. jula 2021.godine…

24 Jul 2021, 12:29

Kursna lista